Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Kaderstellende stukken

·   Overheidsbrede dienstverlening 2015-2020 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
·   www.klantinfocus.nl/diensten/govmetric
·   www.operatiebrp.nl
·   Reglement van orde voor de raad
·               Coalitie akkoord: Met trots vooruit 2022-2026
·   Verordening op de raadscommissie
·   www.omgevingswetportaal.nl
·   ‘Verbindingen leggen’, Evaluatienota Communicatie gemeente Hillegom  (2012)
·   Nota Verbonden Partijen 2018 (raad 22 februari 2018)
·   HLT Samen Sterker! (Bedrijfsplan werkorganisatie HLT Samen)
·   De raadsbesluiten van Hillegom, Lisse en Teylingen over de ambtelijke samenwerking.
.               Governanceregime_Verbonden_Partijen_Hillegom_2018_2

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25