Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

-316

-186

-190

-213

-213

-213

Burgerzaken

-561

-606

-684

-635

-635

-635

Totaal Dienstverlening

-877

-792

-874

-848

-848

-848

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

-1.484

-1.676

-1.729

-1.709

-1.709

-1.709

Totaal Regionale samenwerking

-1.484

-1.676

-1.729

-1.709

-1.709

-1.709

Totaal lasten

-2.361

-2.468

-2.603

-2.557

-2.557

-2.557

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

495

76

76

76

76

76

Burgerzaken

252

293

293

293

293

293

Totaal Dienstverlening

747

369

369

369

369

369

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

61

28

28

28

28

28

Totaal Regionale samenwerking

61

28

28

28

28

28

Totaal baten

808

397

397

397

397

397

Saldo van baten en lasten

-1.552

-2.072

-2.205

-2.159

-2.159

-2.159

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

-2

-2

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

662

556

54

22

22

22

Totaal reserves

659

554

54

22

22

22

Saldo na resultaatbestemming

-894

-1.516

-2.151

-2.138

-2.138

-2.138

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25