Programma 2 Leefomgeving

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

-1.192

-1.026

-801

-702

-522

-522

Totaal Gebiedsontwikkeling

-1.192

-1.026

-801

-702

-522

-522

Thema Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

-1.385

-1.405

-1.442

-1.442

-1.442

-1.441

Openbare orde en veiligheid

-787

-793

-969

-919

-919

-919

Totaal Openbare orde en veiligheid

-2.172

-2.198

-2.411

-2.361

-2.361

-2.360

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.204

-2.046

-2.557

-2.504

-2.507

-2.515

Riolering

-1.639

-1.748

-1.663

-1.699

-1.724

-1.736

Milieubeheer

-1.244

-1.260

-1.061

-1.011

-1.011

-1.011

Begraafplaatsen en crematoria

-169

-69

-119

-119

-119

-119

Afval

-2.371

-2.667

-2.910

-3.045

-3.051

-3.050

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

-7.627

-7.790

-8.310

-8.378

-8.412

-8.431

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

-3.794

-4.226

-3.903

-3.872

-3.752

-3.835

Recreatieve havens

-44

-141

-141

-141

-141

-141

Parkeren

-109

-136

-344

-344

-344

-344

Totaal Verkeer en vervoer

-3.947

-4.503

-4.388

-4.357

-4.237

-4.320

Thema Wonen

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-3.820

-3.125

-16

-16

-16

-16

Wonen en bouwen

-739

-1.888

-794

-745

-695

-695

Totaal Wonen

-4.559

-5.013

-810

-761

-711

-711

Totaal lasten

-19.497

-20.530

-16.720

-16.559

-16.243

-16.344

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

331

Totaal Gebiedsontwikkeling

331

Thema Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

135

46

46

46

46

46

Openbare orde en veiligheid

14

24

24

24

24

24

Totaal Openbare orde en veiligheid

149

70

70

70

70

70

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

9

5

5

5

5

5

Riolering

2.395

2.524

2.474

2.522

2.555

2.565

Milieubeheer

165

Begraafplaatsen en crematoria

153

87

84

84

84

84

Afval

3.329

3.632

3.931

4.077

4.082

4.081

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

6.051

6.248

6.494

6.688

6.726

6.735

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

97

73

73

73

73

73

Recreatieve havens

2

12

12

12

12

12

Parkeren

3

3

3

3

3

3

Totaal Verkeer en vervoer

102

88

88

88

88

88

Thema Wonen

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3.960

3.095

Wonen en bouwen

585

512

402

402

402

402

Totaal Wonen

4.545

3.607

402

402

402

402

Totaal baten

11.178

10.013

7.054

7.248

7.286

7.295

Saldo van baten en lasten

-8.318

-10.518

-9.667

-9.314

-8.958

-9.049

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

-4.706

0

-250

0

0

0

Onttrekkingen reserves

6.338

3.260

1.569

1.344

995

1026

Totaal reserves

1.632

3.260

1.319

1.344

995

1.026

Saldo na resultaatbestemming

-6.686

-7.255

-8.345

-7.968

-7.962

-8.023

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25