Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Doel A

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een transparant financieel beleid.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Een solide financiële huishouding voeren.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Bank Nederlandse gemeenten (BNG)
Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)
Alliander N.V.
Cocensus

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25