Programma 3 Bedrijvigheid

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Centrumontwikkeling

Economische promotie

-139

-214

-386

-387

-387

-387

Totaal Centrumontwikkeling

-139

-214

-386

-387

-387

-387

Thema Lokale economie

Economische havens en waterwegen

-11

-9

-10

-10

-10

-10

Totaal Lokale economie

-11

-9

-10

-10

-10

-10

Thema Regionale economie

Economische ontwikkeling

-636

-910

-359

-393

-156

-156

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-42

-56

-104

-104

-104

-104

Totaal Regionale economie

-678

-966

-463

-497

-260

-260

Totaal lasten

-828

-1.189

-859

-894

-657

-657

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Centrumontwikkeling

Economische promotie

3

3

3

3

3

Totaal Centrumontwikkeling

3

3

3

3

3

Thema Lokale economie

Economische havens en waterwegen

Totaal Lokale economie

Thema Regionale economie

Economische ontwikkeling

22

22

22

22

22

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

11

13

13

13

13

13

Totaal Regionale economie

11

35

35

35

35

35

Totaal baten

11

38

38

38

38

38

Saldo van baten en lasten

-818

-1.151

-823

-857

-620

-620

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

317

237

237

0

0

Totaal reserves

317

237

237

Saldo na resultaatbestemming

-817

-835

-585

-619

-618

-618

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25