Programma 3 Bedrijvigheid

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

 

Indicator

Eenheid

Realisatie
 2020

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting 2023

NL

Bron

Functiemenging

Index die verhoudingswaarde aangeeft tussen banen en woningen

43,9%

43,6

44 %

44%

2021:
53,3 %

LISA

Vestigingen van (bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar

153,8

161,3

135

150

2021: 165,1

LISA

Toelichting indicator Functievermenging
De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Toelichting indicator Vestigingen van (bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25